Savonrannan Aluejohtokunta


Savonlinnan kaupungin Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnat sekä Kiteen kaupungin aluejohtokunta (Kesälahdella) saivat yhteistyössä tehtyä lehden, joka julkaistiin Helsingin sanomien ja Puruvesi-lehden liitteenä vuonna 2016 pääsiäisen molemmin puolin.

Täältä voit lukea lehden sähköisenä.

 

Savonrannan aluejohtokunnassa oli seitsemän jäsentä, joiden tuli olla Savonrannan alueella asuvia henkilöitä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä oli henkilökohtainen varajäsen.
Aluejohtokunnan toimikausi päättyi 31.5.2017.

Aluejohtokunnan tehtävänä oli:

• kehittää Savonrannan alueen asukkaiden hyvinvointia ja edistää alueen kehittämishankkeita sekä paikallista toimintaa ja kulttuuria
• päättää kaupungin talousarviossa aluejohtokunnalle varattujen määrärahojen käytöstä ja hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman
• tiedottaa kuntaliitokseen liittyvien hankkeiden ja toimintojen toteutumisesta
• edistää Savonrannan yhteispalvelupisteen toimintaedellytyksiä
• tekee tarvittaessa esityksiä julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi.

Aluejohtokunnan kokouksessa asiat ratkaistiin puheenjohtajan esittelystä, hänen estyneenä tai poissa ollessaan varaesittelijän toimesta.

Puheenjohtajat:
Karvinen Hannu, puheenjohtaja,
Pomminiementie 150, 58390 Rönkönvaara
Sähköposti: hannu.karv@kyyhkynetti.com
Ritva Wahl, varapuheenjohtaja,
Viitaniementie 370, 58300 Savonranta
Sähköposti: ritva.wahl@gmail.com

Muut jäsenet:
Kokkonen Tanja
Osoite: Sönkäntie 681, 58360 Säimen
sähköposti: tottoattiina@gmail.com

Kosonen Seppo
Osoite: Kangastie 1 as 8, 58300 Savonranta
Sähköposti: seppo.o.kosonen@gmail.com

Käyhkö Anne
Osoite: Oriniementie 862, 58300 Savonranta
Sähköposti: kayhkoa@gmail.com

Ihalainen Katri
Osoite: Tyniläntie 34, 58360 Säimen
sähköposti: ihalainen.katri@gmail.com

Sairanen Jani
Osoite: Kääpälahdentie 34, 58300 Savonranta
Sähköposti: jani.sairanen1973@gmail.com