Historia

Savonranta oli itsenäinen kunta vuoteen 2009 asti, jolloin siitä tuli osa Savonlinnan seutukuntaa. Kunnanaikaisen vaakunan hallinto-oikeus siirtyi Savonrannan kehittämissäätiölle. Asukkaita on parhaimmillaan ollut 3500, nykyään alle tuhat. 

Savonrannalla on pienviljelijät raivanneet peltoja, kyntäneet ja kylväneet. Myöhemmin sahojen rakentamisen jälkeen saha- ja metsäteollisuus työllisti suurimman osan savonrantalaisista. Savonranta muodostuu useista pienistä kylistä. Vuonna 1898 annetussa kansakoulupiiri asetuksessa velvoitettiin maalaiskuntia mahdollistamaan jokaiselle kouluikäiselle koulunkäynti, jos kouluun ilmoittautui 30 oppilasta. Kirkonkylällä, Vuokalassa oli jo koulu ja toiseksi kouluksi rakennettiin Lapinlahdenkoulu. Jotta kaikki lapset saataisiin kouluun säädettiin oppivelvollisuuslaki ja sen seurauksena rakennettiin seuraavaksi koulut Rönkänvaaraan, Hankavaaraan, Leivonmäellä, Pirttimäelle, Sönkkään, Oriniemelle, Lapinlahteen ja Syvälahdelle. Monessa kodissa pidettiin aikaisemmin kiertokoulua ja myös myöhemmin kansakoulua.  Lähde: Savonrannan historia, 2001. Painolinna, Savonranta.